Informatie voor scholen

Kinderoefentherapeuten richten zich niet alleen op kinderen, maar zoeken ook de samenwerking met basisscholen. Een vroege constatering van problemen is immers belangrijk om het ontstaan van achterstanden zo snel mogelijk te verhelpen.

Door de richtlijn en het protocol Kinderoefentherapie is het ons toegestaan binnen het basisonderwijs te werken en worden de behandelingen aan kinderen op basis van verwijzing door huisarts/specialist door de zorgverzekeraar vergoed.
Lees onze informatie hierover:

Richtlijn kinderoefentherapie binnen een onderwijsinstelling

Protocol kinderoefentherapie in de basisschool Oefentherapie Hoogezand

Gratis voorlichting
Wij praten uw team graag bij. Na een voorlichting van een uur aan de hand van spelopdrachten, film -en powerpointpresentatie, bent u weer in staat om snel en accuraat te signaleren of een kind in uw groep neigt naar een motorische achterstand. U kunt twijfel direct met ons bespreken en u krijgt een korte herhaling van kennis die u wellicht ooit heeft gehad, maar die sindsdien ook voortdurend is uitgebreid en doorontwikkeld. Deze voorlichting wordt u vrijblijvend aangeboden.

Kennis over motoriek
Soms signaleert een leerkracht eerder bepaalde problemen dan een ouder of begeleider . Wanneer er sprake is van een motorische achterstand, kan onze therapeut op verwijzing van huisarts of specialist een behandelplan opstellen dat volledig wordt vergoed door de basisverzekering. Daarvoor komen we indien mogelijk ook onder schooltijd op school. Onze samenwerking met scholen vergemakkelijkt de communicatie tussen ouders, leerkrachten en therapeuten en kan drempelverlagend werken voor de ouders.

Gym- en klasobservatie Groepen 2
Als school heeft u alle belang bij een goede overgang van leerlingen van groep 2 naar groep 3. In korte tijd wordt een groot beroep gedaan op de intellectuele vermogens van de kinderen en de didactische vermogens van de leerkracht. Twijfel over de motorische vaardigheden vraagt om inzicht en deskundigheid. Daarom bieden wij u als school een observatie aan in de gymles en in de klas voor de groepen 2.  Zo krijgen de leerkracht en de school een precieze indruk van de individuele -en klassikale motorische vaardigheden van groep 2. In het schooljaar 2018-2019 zijn hier geen kosten aan verbonden.

Extra kennis voor het hele team
Wilt u als school dat het hele team haar kennis weer up to date heeft over het herkennen van eventuele achterstanden in de motoriek? Dan bieden wij een cursus van twee dagdelen van 2 ½ uur die rechtstreeks door uw school, samenwerkingsverband of schooldienst kan worden ingekocht. Kosten per cursus €500 incl. lesmateriaal, maximaal 24 deelnemers.

Zit je goed?                                                                                                                        Vorig schooljaar is ons project Zit je goed erg succesvol geweest. Ook dit jaar is deze onderwijsmethode over zitgedrag en leren op school gesubsidieerd door de gemeente Midden-Groningen. Wilt u ook gratis Zit je goed op uw school? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onderwijsprogramma Zit je goed?

Advies
We hebben ervaring met de behandeling van motorische achterstanden in onder-, midden- en bovenbouw. Op aanvraag geven we specifieke voorlichting over onderwerpen als motorisch schrijven of zintuig-informatieverwerking. Ook kunnen we helpen bij het implementeren van nieuwe schrijfmethoden of ondersteunen we de leerkracht bij motorische observaties. Heeft u vragen? Bel of mail ons en wij helpen u graag!