Informatie voor scholen

Kinderoefentherapeuten richten zich niet alleen op kinderen, maar zoeken ook de samenwerking met basisscholen. Een vroege constatering van problemen is immers belangrijk om het ontstaan van achterstanden zo snel mogelijk te verhelpen.

Door de richtlijn en het protocol Kinderoefentherapie is het ons toegestaan binnen het basisonderwijs te werken en worden de behandelingen aan kinderen op basis van verwijzing door huisarts/specialist door de zorgverzekeraar vergoed.
Lees onze informatie hierover:

Richtlijn_kinderoefentherapie_binnen_een_onderwijsinstelling_2012-2015_def

Protocol kinderoefentherapie in de basisschool Oefentherapie Hoogezand

Gratis voorlichting
Wij praten uw team graag bij. Na een voorlichting van een uur aan de hand van spelopdrachten, film -en powerpointpresentatie, bent u weer in staat om snel en accuraat te signaleren of een kind in uw groep neigt naar een motorische achterstand. U kunt twijfel direct met ons bespreken en u krijgt een korte herhaling van kennis die u wellicht ooit heeft gehad, maar die sindsdien ook voortdurend is uitgebreid en doorontwikkeld. Deze voorlichting wordt u vrijblijvend aangeboden.

Kennis over motoriek
Soms signaleert een leerkracht eerder bepaalde problemen dan een ouder of begeleider . Wanneer er sprake is van een motorische achterstand, kan onze therapeut op verwijzing van huisarts of specialist een behandelplan opstellen dat volledig wordt vergoed door de basisverzekering. Daarvoor komen we indien mogelijk ook onder schooltijd op school. Onze samenwerking met scholen vergemakkelijkt de communicatie tussen ouders, leerkrachten en therapeuten en kan drempelverlagend werken voor de ouders.

Screening Groep 2
Als school heeft u alle belang bij een goede overgang van leerlingen van groep 2 naar groep 3. In korte tijd wordt een groot beroep gedaan op de intellectuele vermogens van de kinderen en de didactische vermogens van de leerkracht. Twijfel over de motorische vaardigheden kan juist dan zeer verstorend werken. Daarom bieden wij u als school een screening aan in de overgang van groep 2 naar groep 3 van de gehele jaargang. Zo krijgen de leerkracht en de school een precieze indruk van de individuele -en klassikale motorische vaardigheden van groep 2. Kosten €250 per 30 leerlingen, inclusief videoregistratie, individuele en klassikale verslaglegging en mondelinge feedback.

Extra kennis voor het hele team
Wilt u als school dat het hele team haar kennis weer up to date heeft over het herkennen van eventuele achterstanden in de motoriek? Dan bieden wij een cursus van twee dagdelen van 2 ½ uur die rechtstreeks door uw school, samenwerkingsverband of schooldienst kan worden ingekocht. Kosten per cursus €500 incl. lesmateriaal, maximaal 24 deelnemers.

Zelf leren meten
In een eventuele vervolgcursus leren wij de leerkrachten ook het motorisch gedrag van hun leerlingen zelf meten en observeren. In wederom twee dagdelen leren wij maximaal 16 deelnemers om onze kwalitatieve meetinstrumenten toe te passen. Kosten: €600 incl. lesmateriaal en praktijkoefeningen.

Advies
We hebben ervaring met de behandeling van motorische achterstanden in onder-, midden- en bovenbouw. Op aanvraag geven we specifieke voorlichting over onderwerpen als motorisch schrijven of zintuig-informatieverwerking. Ook kunnen we helpen bij het implementeren van nieuwe schrijfmethoden of ondersteunen we de leerkracht bij motorische observaties. Heeft u vragen? Bel of mail ons en wij helpen u graag!