Update berichtgeving Corona augustus 2020

Update berichtgeving Corona augustus 2020.
Zorg voor elkaar!
 
Binnen Oefentherapie Hoogezand zijn verschillende oefentherapeuten werkzaam.             Allemaal volgen we het beleid van het RIVM. Desondanks hebben we een diversiteit aan cliëntgroepen wat maakt dat besluitvorming over voortgang van afspraken divers is.         Neem contact op met jouw eigen oefentherapeut voor meer informatie.
 

Natuurlijk zijn wij op werkdagen bereikbaar per telefoon en mail. Aanmelden voor onderzoek en/of behandeling kan gewoon! De meeste zorg verlenen wij gewoon weer in de praktijk. 
In sommige gevallen werken we met aan huis bezoeken of gebruiken we (beeld)bellen als hulpmiddel. We hebben hiervoor verschillende devices tot onze beschikking.  Bel of mail ons gerust via Contact & meer informatie

Lees hier het stappenplan wat wordt gevolgd voordat wij overgaan op persoonlijke behandelingen in de praktijk, aan huis, een instelling of het onderwijs. Met elkaar overleggen we aan de hand van dit stappenplan wat verstandig, en vooral wat veilig is.
De Kinderoefentherapeuten sturen voor aanvang van iedere afspraak de Corona-app. Alleen wanneer iedereen een goede gezondheid heeft gaat een afspraak door.

Zoals genoemd volgen wij de richtlijnen van de RIVM. Zo wassen wij vaak onze handen, schudden geen handen, volgen een beleid t.a.v. desinfectie en beschermingsmaterialen, bewaken de anderhalve meter afstand waar mogelijk en blijven thuis bij het geringste vermoeden van verkoudheid, hoesten, koorts of andere ziekteverschijnselen. Uiteraard vertrouwen wij erop dat jullie dezelfde aandachtspunten in acht nemen.
 
De Kinderoefentherapie op scholen is per 01-06-2020 hervat en wordt na de zomervakantie voortgezet. Aangezien we veel hands-on technieken gebruiken in de fysieke begeleiding van kinderen wordt op dit moment goed nagedacht hoe we met de Kinderoefentherapie hier verantwoord en op een veilige manier invulling aan kunnen geven. We hebben daarvoor de volgende infografic ontwikkeld;
 

         Infografic Kinderoefentherapie

 
Hoe mooi is het te ondervinden dat onze jonge en oudere cliënten graag gebruik maken van onze deskundigheid  en hulp. Naast onze kennis en deskundigheid proberen we jou ook zo veilig mogelijk te helpen! #Zorgvoorelkaar.
 
Team Kinder- en oefentherapie Hoogezand
 
 

Motorische ontwikkeling…Informatie voor scholen

KINDEROEFENTHERAPIE, als bewegen, spelen en leren speciale aandacht vraagt…

Kinderoefentherapie Hoogezand onderzoekt en behandelt kinderen met motorische problemen binnen de praktijk en op school. We zoeken de samenwerking met basis- en middelbare scholen. Met veel plezier delen we onze kennis over ontwikkelingen in motorische zorg- en wetenschap. Deze zetten we om naar adequate zorgverlening aan kinderen en inspirerende presentaties en workshops voor ouders en scholen.

Eerder gegeven presentaties en workshops van Oefentherapie Hoogezand:
Wat is DCD? Moet schrijfonderwijs blijven? Start de dag met RGM©. Is er een relatie
tussen motoriek, concentratie en leren? Zit je goed? Wat is zintuiginformatieverwerking?
Motorisch leren, waarom?

Praktische toepasbaarheid staat hoog in ons vaandel. We doen dat op uw locatie of bij ons in de praktijk op basis van zorgvuldige research, onze deskundigheid in motoriek
en relevante ervaring.

Kinderoefentherapie Hoogezand biedt:
• Individuele trajecten aan leerlingen met een aantoonbare motorische zorgvraag.
• Kinderoefentherapie op school wordt vergoed vanuit de basisverzekering
• Kinderoefentherapie valt niet onder het eigen risico van ouders / verzorgers
• Op maat gemaakte presentaties en workshops voor schoolteams.
Zit je goed? om het zitgedrag van leerlingen in het digitale tijdperk te verbeteren.
• Motorische observaties voor de groepen 2 van de basisschool.
• Begeleidende trajecten in het “Stroomlijnen van de schrijfmotoriek in de groepen 1-4”
• Beantwoorden van- en invulling geven aan motorische vraagstukken.

Richtlijn Kinderoefentherapie
Protocol Kinderoefentherapie

Heeft u vragen over ons aanbod of onze dienstverlening?
Neem dan gerust contact met ons op.

Vacature bij Oefentherapie Hoogezand

Hoogezand, augustus 2020

Oefentherapie Hoogezand is een samenwerkingsverband van zelfstandige oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Ons voorzieningsgebied omvat de regio
Midden-Groningen vlakbij de stad Groningen. We zijn goed bereikbaar per auto en OV.                   
Het praktijkaanbod omvat reguliere oefentherapie, bekkenoefentherapie, kinderoefentherapie, manuele therapie, NCP en diëtiek. Er wordt gewerkt vanuit onze Hoofdvestiging “De Kern” en een aantal basisscholen.

Op dit moment hebben wij geen vacatures. Wel ben je als Stagiair van de opleiding Cesar en Mensendieck altijd welkom om te solliciteren. Daarnaast werken we graag breed mono- en multidisciplinair samen. Zie je hiertoe mogelijkheden neem dan contact met ons op.

Hartelijke groet,

Marjon, Liesbeth, Ellen, Rifa, Gisele en Ellemieke van Kinder- en oefentherapie Hoogezand

Hoe gaat het met jou?

Hoe gaat het met jou? Kunnen wij jou helpen?
Handelingen die jou pijn geven, beweegirritaties die jij ondervindt, slecht slapen, niet uit de voeten kunnen met jouw lijf op de dag of het niet lekker verlopen van de ontwikkeling van jouw kind. Daar wil je een oplossing voor.

Kinder- en oefentherapie Hoogezand bestaat 30 jaar. Ons team bestaat uit deskundige, zorgvuldige en hard werkende mensen met het hart op de goede plek. We weten waar we goed in zijn. Zorg verlenen.

We verminderen pijn en irritaties, lossen beweeg- en ontwikkelingsproblemen op en werken aan positieve veranderingen in jouw beweeggedrag. Meestal is die zorgverlening afdoende en kun je daarna zelfstandig verder. Soms is aanvullende hulp nodig. Dan gaan we in overleg en helpen jou met een eventuele doorverwijzing.

Wij werken samen met jou
Het hebben van een klik in een samenwerking vinden wij belangrijk. Een klik? Jazeker.
Het is goed om als samenwerkende partij door één deur te kunnen. Dat er over en weer vertrouwen is en een ieder zichzelf kan zijn. Met meerdere zorgaanbieders binnen de praktijk is er vast iemand die bij jou past.

Kinder- en oefentherapie Hoogezand
Of je nu een baby, kleuter, tiener, puber, zwangere, een jonge of oudere volwassene bent; de diverse disciplines binnen Kinder- en oefentherapie Hoogezand bieden zorg aan 0 tot 110 jarigen. In onze praktijk geven wij Oefentherapie Cesar-Mensendieck, Kinderoefentherapie, Ontspannings- en gedragstherapie middels het Netwerk Chronische Pijn, Bekkenoefentherapie, Slaapoefentherapie, Manuele therapie en Diëtiek.

Wij benutten elkaars deskundigheid en delen onze kennis. We handelen professioneel, zijn zorgvuldig en betrouwbaar. Ook zijn we eerlijk en oprecht. Wij werken samen om jouw zorgvraag optimaal te kunnen beantwoorden.

Onze samenwerking in Midden-Groningen e.o.
Het voordeel van al jaren bestaan maakt dat de routes zijn uitgestippeld. Samenwerken met de ziekenhuizen UMCG, Martini en Ommelanden, huisartsen en specialisten hebben wij hoog in het vaandel staan. Trouw zijn wij in onze communicatie door constructief overleg en verslaglegging. Ook staan er lijnen uit met onze collega’s fysiotherapie, osteopathie, podotherapie, ergotherapie en logopedie. Daarnaast werken we samen met de gemeente, de (basis)scholen en verdere instanties. Nodig om zorg af te stemmen.

Werken aan jezelf
Zorg ontvangen en werken aan jezelf is een serieuze aangelegenheid. We plaatsen dat met jou in het juiste perspectief. Pijn of last heb je niet zomaar. Gelukkig zijn problemen in houding, beweging, groei en ontwikkeling vaak te sturen. In kleine stappen helpen we jou op weg. Ontdek waar wij goed in zijn; de kracht van samenwerken. Doe ermee wat je wil!

 

Zorgt de Corona-crisis voor achterstanden?

Zorgt de Corona-crisis voor (leer)achterstanden bij basisschoolkinderen?

Op 21 april 2020 kwam het verlossende woord van minister-president Rutte. Op 11 mei 2020 mogen met aangepast beleid de basisscholen weer open. Wat voelde jij hierbij? Opluchting of zie je het juist helemaal niet zitten? Een ieder zal zijn eigen gedachten er over hebben.

Het is een vreemde tijd en de Corona-crisis lijkt vooralsnog niet voorbij. De scholen zijn 8 weken dicht geweest wanneer we op 11 mei 2020 weer starten. In de media zijn we overladen met Coronanieuws. Soms informatief maar soms ook misleidend of niet waar. Heb jij je, net als Kinderoefentherapie Hoogezand, ook zo geërgerd aan het gewauwel in de media over het oplopen van achterstanden en de grote verschillen tussen kinderen als de scholen weer beginnen?

Even een vraagje? Waren het niet juist de verplicht thuiswerkende ouders en verzorgers die hun kinderen ondanks eigen werk bijstaan in hulp en uitleg van (t)huiswerk? Waren het niet juist de juffen en meesters die huiswerkpakketten opstelden, belden en beeldbelden met de kinderen en een vinger aan de pols hielden? Wat is het negatief om de focus op achterstand te leggen.

Ja…natuurlijk is het voor ieder kind anders en ja, natuurlijk hebben kinderen verschillende mogelijkheden en vaardigheden. En ook zijn we ons ervan bewust dat niet alle kinderen een veilig thuis hebben!

Toch is iedereen er 8 weken uit geweest! Dat is voor alle leerlingen gelijk. Wij hebben vertrouwen in de kracht en flexibiliteit van kinderen, in de hulp van ouders en verzorgers en in de zorgvuldige aanpak en begeleiding van de basisscholen! Niks geen belemmerende gedachten over achterstanden maar een opbouwende en positieve aanpak door te denken in praktische mogelijkheden die toepasbaar zijn. Daar kom je toch veel verder mee?

Kinderoefentherapie Hoogezand werkt met kinderen die problemen ondervinden in hun motorische ontwikkeling. Kinderen met een niet reguliere prikkelverwerking, die over -of onderprikkelt zijn. Daar zijn ze mee geboren. Ze hebben er niet om gevraagd. Daarnaast zijn er kinderen die onleesbare handschriften hebben, vele bekers drinken omstoten en struikelen over stoeprandjes. Heb je dan een motorische achterstand? Nee, je bent om wat voor redenen dan ook, niet zo handig. Het is het uitzoeken waard hoe of dat komt!

Hoe lastig is het dan dat we van zorgverzekeraars om de behandelingen vergoed te krijgen moeten spreken van aantoonbare ontwikkelingsachterstand. We gruwelen ervan, maar moeten wel. Of toch niet? Mooie stof voor een volgende blog 😉

In ieder geval denkt Kinderoefentherapie Hoogezand in mogelijkheden, in ervaring opdoen, in leren weerbaar te zijn of leren weerbaar te worden. Samen zoeken we uit wat jouw sterke kanten zijn en hoe jij (sensomotorische) leerervaring opdoet? Wat ervaar jij en hoe leer je ervan? Hier lees je wie wij kunnen helpen in Wanneer nodig?

Iedereen heeft verschillende kwaliteiten en talenten. Kinderoefentherapie Hoogezand is niet geheel toevallig gespecialiseerd op het gebied van sensomotoriek met een orthopedagogische aanpak om de sensoriek, motoriek, weerbaarheid en het zelfvertrouwen van kinderen te ondersteunen.

Kijk in ons spelboek hoe we dat deden bij aanvang van deze Corona-crisis. Toen we het contact wat verloren zijn we gaan bellen. We vroegen de kinderen aan de telefoon en luisterden naar hen. Veel ouders en kinderen zijn de behandelingen weer opgestart via beeldbellen. Een prachtig middel in vreemde tijden. Niet optimaal maar wel werkbaar en vooral…er is weer contact! Met spelschema’s steeds voor 3 weken hebben we de ontwikkeling van kinderen kunnen volgen.

Dankbaar zijn we voor de meehelpende ouders, verzorgers, juffen en meesters. Soms in een spagaat om een helpende hand te bieden en tegelijkertijd hun enthousiaste kind in de lens van de camera te vangen. Enorm bedankt! We gaan ermee door, ook na de meivakantie!

Dus niet denken in achterstanden maar denken in mogelijkheden! Kunnen wij jouw kind of de leerlingen van jouw basisschool helpen? Neem dan contact met ons op via Contact & meer informatie

Hoe maak je kinderen vaardig en zelfstandig?

Nieuwsgierig naar hoe jij je kinderen vaardig en zelfstandig maakt?

Je herkent het vast…jij hebt haast en jouw kind(eren) zet(ten) alle treuzeltechnieken in die je maar kunt bedenken. Je struikelt over alle rondslingerende spullen. Aangekomen op school hoor je geïnteresseerd de leerkracht aan die vertelt dat jouw kind niet snel genoeg werkt en/of onhandig is in klastaken, het buitenspelen of vaak ongelukjes heeft in de gymles. En word jij ook gek van het eeuwige; “Dat kan ik niet”  wat je kind roept?                 Jawel, dat kan jij wel…je moet alleen even de tijd nemen om het te leren.                            Laat er nu altijd te weinig tijd zijn…of is dat niet waar?

Hoe helpt Kinderoefentherapie Hoogezand kinderen die moeite hebben met prikkelverwerking (sensorische integratieproblemen). Kinderen die onhandig zijn of moeite hebben met motorische vaardigheden? Door ze de tijd te geven de dingen zelf te doen. Op hun eigen manier en op hun eigen wijze (vaak eigenwijs) Wij helpen en geven advies, maar de kinderen bij Kinderoefentherapie Hoogezand doen het ZELF!

Hoe kom jij  in kleine stapjes tot minder frustratie bij jezelf en meer zelfstandigheid en handigheid bij je kinderen. Ook jij kan jouw kinderen de dingen ZELF laten doen!

Okee, makkelijker gezegd dan gedaan en ja… het kost in eerste instantie investering en tijd. Toch worden jouw inspanningen beloond.  Echt waar! Het levert jou en je kind(eren) veel op.

Laten we eens beginnen met de praktische dingen van de dag. Aankleden, uitkleden, broodje smeren, tas inpakken naar school, helpen met de huis en tuin klussen. Geef jouw kind eigen taken! Geef je kind het gevoel veel zelf te kunnen. Geef het zelfvertrouwen.

Maar hoe dan?

Alle begin is moeilijk. Het vraagt om enig geduld en het vraagt om creativiteit. Jij denkt sneller te zijn door met alles te helpen. Met aan- en uitkleden, met afdrogen na het douchen, met de lunchpakketjes klaar maken voor school en door geen hulp te vragen bij de dagelijkse huishoudelijke klussen.

Niet waar…wanneer jouw kinderen dit zelf doen, houd jij tijd over en maak jij je kinderen zelfstandig. Win-win 🙂

Wanneer jouw kind oefent om sokken aan- en uit te trekken oefent het OOK hoe je dan je sok moet vasthouden en je handen daarin samenwerken. Het leert dat staande je broek aantrekken sneller gaat dan zittende op de grond en dat je daar evenwichtsvaardigheden voor nodig hebt. Dat tafeldekken een vast volgorde nodig heeft omdat het erg onhandig is eerst de borden op tafel te zetten en daarna pas het tafelkleed….

Handmotoriek, handsamenwerking, evenwicht, ordenen en plannen. Allemaal motorische vaardigheden die worden geoefend en jouw kind zelfstandig maken. Bovendien heb jij dan tijd voor de dingen die je zelf wilt doen of samen met je kind(eren) wilt doen. Jong geleerd is oud gedaan

Dit moet je natuurlijk niet gaan oefenen in het half uurtje voordat iedereen de deur uit gaat of wanneer je op tijd staat.

Wel vanaf een jaar of 2-3 stapsgewijs beginnen. Begin klein, met een eigen zelfstandig taakje. Laat eens zelf broodje smeren met een kindermes, laat ze zelf de sokken uittrekken (dat is makkelijker dan sokken aantrekken. Gaat dat goed dan stap je over op het aantrekken van sokken) Oh ja….Vermijdt geen veterschoenen en knoopbroeken, maar investeer tijd in hoe je met die dingen omgaat. Echt waar…je hebt er op termijn voordeel van.

Samen is niet alleen

Het is gezellig om samen dingen te doen. Smeer jij jouw brood, laat jouw kind zijn eigen broodje smeren. Kleed jij je aan en laat je zien in welke volgorde jij dat doet. Laat je kind hetzelfde doen. Ben jij aan het koken dan is een keukenhulp in de vorm van 2 extra handen niet gek. Zeggen ze niet altijd…goed voorbeeld doet volgen?

Ieder op zijn eigen wijze

Het is echt verschrikkelijk moeilijk om je kinderen te laten aanmodderen. Ik vind dat reuze lastig en jij waarschijnlijk ook. Alles in jou schreeuwt om de klus over te nemen.                  NIET DOEN! Bewaar je geduld, richt je op wat anders en laat ze stoeien. Geef duidelijke gestructureerde tips en doe het voor… MAAR NEEM GEEN TAKEN OVER….

Ze leren ervan, oefening baart kunst en herhaling maakt dat ze er steeds beter in worden. Na een succesvolle taak is iedereen blij en trots. Op naar de volgende klus…

Ook jij pakt het aan op je eigen wijze. Wat wil je? Wat kan je? Wat past bij jou? Alles tegelijkertijd uit handen geven is onbegonnen werk. Begin klein en bedenk wat jij het handigst vindt. Vraag jouw kind waarbij het wil helpen in huis en geef hem die taak (in veiligheid, vertrouwen en geborgenheid). Maak het leuk en doe het spelenderwijs. Wees creatief en doe samen jullie dingen.

Om je op weg te helpen hier een link naar een mooie opstart: https://nl.pinterest.com/pin/392516923775667283/

Vind je het moeilijk om dit stapsgewijs aan te pakken of weet je niet hoe te beginnen? Neem dan contact met op ons. We helpen je graag op weg! Contact & meer informatie