Relaties tussen motoriek, concentratie en leren.

Zit nu eens rechtop, werk toch eens door, heb je wel gehoord wat ik je net heb gezegd? Slechts een aantal kreten die thuis en op school regelmatig langs komen. Wat is er nodig om te kunnen ervaren en leren en wat hebben motoriek en concentratie daar mee te maken?

Er zijn verschillende methodes die er op gericht zijn om de concentratie en leerbaarheid van kinderen te verbeteren. In de meeste methoden, zoals in bovenstaande voorbeelden, gaat de aandacht uit naar bewuste, cognitieve processen. Informatieverwerking vindt echter vaak onbewust plaats. Kinderoefentherapie Hoogezand werkt in op alle niveaus binnen de totaalontwikkeling om de mogelijkheden van informatieverwerking zo optimaal mogelijk te benutten.

Graag vertellen wij op scholen over onze werkwijze in de relaties tussen motoriek, concentratie en leren. Heeft u vragen over ons aanbod of onze zorgverlening?
Neem dan gerust contact met ons op.

Kinderoefentherapie Hoogezand

Telefoon : 0598-393891 of 06-30240530
Email : informatie@leerbewegen.nl
Website : www.leerbewegen.nl
Contactpersoon : Marjon Bos, kinderoefentherapeut C/M