Beslisboom Motoriek voor leerkrachten in het basisonderwijs

De Beslisboom Motoriek voor leerkrachten en ouders/verzorgers

Vaak worden motorische problemen als eerste op school waargenomen. Leerkrachten zien dat een leerling moeite heeft met handvaardigheidstaken zoals knippen, tekenen en schrijven, en/of zien dat het beweeggedrag van een leerling opvalt tijdens de gymles of het spelen op het schoolplein. Met de beslisboom Motoriek krijgt u handvatten bij het signaleren van motorische problemen en helpt de Beslisboom bij het vinden van de juiste zorg.

We ondervinden dat de Beslisboom Motoriek wordt ingezet als tool tijdens oudergesprekken om ouders te laten zien wat de leerkracht in de motoriek opvalt. Mogelijk wil uw school ook de Beslisboom Motoriek inzetten. Op uw school geven we graag een presentatie over de werking van de Beslisboom en hoe uw team deze als functioneel middel kan inzetten.

Neem contact met ons voor de mogelijkheden.