Privacy verklaring

Algemeen
Dit is de privacy verklaring van Oefentherapie Hoogezand. Alle bij Oefentherapie Hoogezand werkzame oefentherapeuten zijn op de hoogte van deze privacy verklaring en handelen hiernaar.

Vertrouwelijkheid gegevens
Alle gegevens die aan Oefentherapie Hoogezand worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld.

Omgang met persoonsgegevens
Oefentherapie Hoogezand registreert bij aanmelding telefonisch, per post en via de website de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail, beknopte omschrijving klacht identiek zoals deze wordt doorgegeven -en manier van verwijzing, te weten DTO, via huisarts of specialist.

Doel van verstrekking persoonsgegevens
Oefentherapie Hoogezand verzamelt alleen persoonsgegevens om zorgverlening te kunnen leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de zorgverleningsovereenkomst. (WGBO). Hierbij kunt u denken aan verslaglegging naar derden. Deze vindt alleen met toestemming van patiënt/cliënt plaats.

Persoonsgegevens inzien en corrigeren
Geregistreerde persoonsgegevens zijn op verzoek in te zien. Bij eventuele onjuistheden worden ze op verzoek gecorrigeerd.

Bewaren van persoonsgegevens
Oefentherapie Hoogezand bewaart de persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de zorgverlening en volgens de termijn die de Nederlandse wet daaraan stelt.

Mailinglijsten
Oefentherapie Hoogezand heeft verschillende mailinglijsten om patiënten/cliënten te informeren over inhoudelijk onderwerpen en onze zorgverlening. Wanneer verwijdering van de mailinglijst gewenst is kan er contact met ons worden opgenomen en vindt verwijdering binnen 48 uur plaats.

Beveiliging website
Oefentherapie Hoogezand heeft maatregelen genomen om het bezoek aan en het gebruik van haar websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Het gebruik van Cookies
Oefentherapie Hoogezand gebruikt geen cookies

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
Oefentherapie Hoogezand volgt in haar beleid de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Bron : Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn)

Wijzigingen privacy verklaring
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in het beleid van Oefentherapie Hoogezand kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-02-2019