Update berichtgeving Corona augustus 2020

Update berichtgeving Corona augustus 2020.
Zorg voor elkaar!
 
Binnen Oefentherapie Hoogezand zijn verschillende oefentherapeuten werkzaam.             Allemaal volgen we het beleid van het RIVM. Desondanks hebben we een diversiteit aan cliëntgroepen wat maakt dat besluitvorming over voortgang van afspraken divers is.         Neem contact op met jouw eigen oefentherapeut voor meer informatie.
 

Natuurlijk zijn wij op werkdagen bereikbaar per telefoon en mail. Aanmelden voor onderzoek en/of behandeling kan gewoon! De meeste zorg verlenen wij gewoon weer in de praktijk. 
In sommige gevallen werken we met aan huis bezoeken of gebruiken we (beeld)bellen als hulpmiddel. We hebben hiervoor verschillende devices tot onze beschikking.  Bel of mail ons gerust via Contact & meer informatie

Lees hier het stappenplan wat wordt gevolgd voordat wij overgaan op persoonlijke behandelingen in de praktijk, aan huis, een instelling of het onderwijs. Met elkaar overleggen we aan de hand van dit stappenplan wat verstandig, en vooral wat veilig is.
De Kinderoefentherapeuten sturen voor aanvang van iedere afspraak de Corona-app. Alleen wanneer iedereen een goede gezondheid heeft gaat een afspraak door.

Zoals genoemd volgen wij de richtlijnen van de RIVM. Zo wassen wij vaak onze handen, schudden geen handen, volgen een beleid t.a.v. desinfectie en beschermingsmaterialen, bewaken de anderhalve meter afstand waar mogelijk en blijven thuis bij het geringste vermoeden van verkoudheid, hoesten, koorts of andere ziekteverschijnselen. Uiteraard vertrouwen wij erop dat jullie dezelfde aandachtspunten in acht nemen.
 
De Kinderoefentherapie op scholen is per 01-06-2020 hervat en wordt na de zomervakantie voortgezet. Aangezien we veel hands-on technieken gebruiken in de fysieke begeleiding van kinderen wordt op dit moment goed nagedacht hoe we met de Kinderoefentherapie hier verantwoord en op een veilige manier invulling aan kunnen geven. We hebben daarvoor de volgende infografic ontwikkeld;
 

         Infografic Kinderoefentherapie

 
Hoe mooi is het te ondervinden dat onze jonge en oudere cliënten graag gebruik maken van onze deskundigheid  en hulp. Naast onze kennis en deskundigheid proberen we jou ook zo veilig mogelijk te helpen! #Zorgvoorelkaar.
 
Team Kinder- en oefentherapie Hoogezand