Kinderoefentherapie

Makkelijk en vrijuit bewegen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben moeite met inspanning, zijn wat onhandig, vallen vaak, hebben een beperking of blijven in (motorische) ontwikkeling achter bij leeftijdsgenoten.

Misschien ontdekt u zelf dat uw kind niet vrijuit beweegt of speelt. Soms is het de leerkracht op school, het consultatieburo, de begeleidster op het kinderdagverblijf,
de zwemjuf/meester of de sporttrainer die bijzonderheden signaleert.

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in het vroegtijdig ontdekken van bijzonderheden in de motorische ontwikkeling. Mogelijk zijn er problemen met beweegfuncties, het evenwicht, de fijne motoriek, de grove motoriek of de samenwerking tussen ogen en handen.

Ook kan een gebrek aan zelfvertrouwen, onvoldoende beweegervaring, moeite met informatieverwerking of het vermijden van bewegen of spel een signaal zijn dat er “iets” aan de hand is op motorisch gebied.

Wij helpen kinderen van 0 – 18 jaar. Zij kunnen terecht in onze praktijk in Wijkcentrum de Kern. Hele kleine kinderen (0-2 jaar) behandelen we vaak aan huis.

Bij een aantal scholen in de gemeenten Midden-Groningen, Assen, Groningen en Tynaarlo behandelen wij onder schooltijd in een aparte praktijklocatie op school. Dit vindt plaats in goed overleg met ouders/verzorgers en school volgens vast omlijnde procedures opgesteld door onze beroepsvereniging VvOCM en de diverse zorgverzekeraars:

Richtlijn Kinderoefentherapie
Protocol Kinderoefentherapie

Heeft u vragen over ons aanbod of onze dienstverlening?
Neem dan gerust contact met ons op.