Hoe werken we?

Kinderoefentherapie behandelt spelenderwijs. Juist omdat een kind snel leert, is het resultaat snel zichtbaar. Dat geeft het kind een enorm stuk zelfvertrouwen waardoor het kind meer plezier krijgt in spelen en bewegen. Bijkomend voordeel voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS is, dat het vergrote zelfvertrouwen meestal ook een gunstig effect heeft op het gedrag van het kind, los van de motoriek.

Spelenderwijs uitdagen
Bij kinderen ouder dan 2 jaar vindt het onderzoek en de behandeling  plaats in onze praktijk. Hier hebben we het extra spelmateriaal waarmee we uw kind kunnen uitdagen en vermaken terwijl wij hem of haar verleiden tot het maken van de juiste bewegingen. Heeft het kind eenmaal ontdekt dat hij dit toch kan, dan zal hij de beweging vaak thuis herhalen en zo zichzelf blijven verbeteren. Wel is het belangrijk dat de ouders hierin actief deelnemen. Hoe meer u thuis oefent en speelt volgens onze tips en adviezen, des te sneller zal uw kind zijn motoriek verbeteren.

Huisbezoek voor de kleintjes (0-2 jaar)
De eerste afspraak bij hele jonge kinderen vindt meestal thuis plaats. Onze therapeut kan uw kind en de thuissituatie zo optimaal mogelijk observeren en zo nodig worden er tips gegeven over de inrichting, plaats van het bedje of andere dingen die invloed kunnen hebben op het gedrag van de baby.

Daarnaast onderzoeken we de motoriek van het kindje door te kijken of het dingen aanpakt, ergens naar toe kruipt of zijn hoofd draait om een bewegend object te kunnen volgen. Dit gaat uiteraard zonder enige dwang. We willen juist zien welke bewegingen uw kindje zelf maakt of juist vermijdt. De behandeling zal bestaan uit tips en adviezen voor de omgang met de baby of dreumes. Maar ook het spelen, oefeningen om bepaalde bewegingen te stimuleren of om bijvoorbeeld de baby te helpen ontspannen komen aan bod.

Altijd volgt er na het onderzoek een onderzoeksverslag. Deze wordt besproken met de ouders en alleen met uw toestemming  verstuurd naar de huisarts. In overleg kan het verslag eventueel ook worden verstuurd naar consultatiebureau, school of andere instanties.