Wanneer nodig?

Een kind voelt vaak haarscherp aan dat het meer moeite heeft met bepaalde vaardigheden of handelingen dan een ander kind. Tegelijkertijd is een kind bij uitstek in staat om zo’n eventuele beperking te camoufleren.

Heeft u twijfels en ziet u dat uw kind moeite heeft met:

  • zwemmen,
  • leren fietsen,
  • vaak vallen en struikelen,
  • niet graag knippen en knutselen,
  • geen plezier in bewegen,
  • laat zijn met kruipen, zitten en lopen,
  • moeite met prikkels verwerken, ergens over of onder gevoelig voor zijn,
  • gedragsproblemen die het doen van dagelijkse dingen in de weg staat?

Of heeft uw kind een zichtbaar afwijkende manier van lopen of zitten? Of heeft uw kind rugklachten of vaak hoofdpijn?

Kinderoefentherapie geeft duidelijkheid of uw twijfels terecht zijn. Dat alleen al kan een enorme verlichting geven binnen een gezin. Is behandeling zinvol, dan stellen wij een behandelplan op in samenspraak met u. Ook voor baby’s of peuters hebben we specifieke richtlijnen.

In onze praktijk of in overleg op school, behandelen we kinderen in de basisschoolleeftijd en scholieren van het middelbaar onderwijs.