Beslisboom Motoriek voor leerkrachten in het basisonderwijs

De Beslisboom Motoriek voor leerkrachten en ouders/verzorgers

Vaak worden motorische problemen als eerste op school waargenomen. Leerkrachten zien dat een leerling moeite heeft met handvaardigheidstaken zoals knippen, tekenen en schrijven, en/of zien dat het beweeggedrag van een leerling opvalt tijdens de gymles of het spelen op het schoolplein. Met de beslisboom Motoriek krijgt u handvatten bij het signaleren van motorische problemen en helpt de Beslisboom bij het vinden van de juiste zorg.

We ondervinden dat de Beslisboom Motoriek wordt ingezet als tool tijdens oudergesprekken om ouders te laten zien wat de leerkracht in de motoriek opvalt. Mogelijk wil uw school ook de Beslisboom Motoriek inzetten. Op uw school geven we graag een presentatie over de werking van de Beslisboom en hoe uw team deze als functioneel middel kan inzetten.

Neem contact met ons voor de mogelijkheden.

Motorische ontwikkeling…Informatie voor scholen

KINDEROEFENTHERAPIE, als bewegen, spelen en leren speciale aandacht vraagt…

Kinderoefentherapie Hoogezand onderzoekt en behandelt kinderen met motorische problemen binnen de praktijk en op school. We zoeken de samenwerking met basis- en middelbare scholen. Met veel plezier delen we onze kennis over ontwikkelingen in motorische zorg- en wetenschap. Deze zetten we om naar adequate zorgverlening aan kinderen en inspirerende presentaties en workshops voor ouders en scholen.

Eerder gegeven presentaties en workshops van Oefentherapie Hoogezand:
Wat is DCD? Moet schrijfonderwijs blijven? Start de dag met RGM©. Is er een relatie
tussen motoriek, concentratie en leren? Zit je goed? Wat is zintuiginformatieverwerking?
Motorisch leren, waarom?

Praktische toepasbaarheid staat hoog in ons vaandel. We doen dat op uw locatie of bij ons in de praktijk op basis van zorgvuldige research, onze deskundigheid in motoriek
en relevante ervaring.

Kinderoefentherapie Hoogezand biedt:
• Individuele trajecten aan leerlingen met een aantoonbare motorische zorgvraag.
• Kinderoefentherapie op school wordt vergoed vanuit de basisverzekering
• Kinderoefentherapie valt niet onder het eigen risico van ouders / verzorgers
• Op maat gemaakte presentaties en workshops voor schoolteams.
Zit je goed? om het zitgedrag van leerlingen in het digitale tijdperk te verbeteren.
• Motorische screeningen voor de groepen 2 van de basisschool.
• Begeleidende trajecten in het “Stroomlijnen van de schrijfmotoriek in de groepen 1-4”
• Beantwoorden van- en invulling geven aan motorische vraagstukken.

Richtlijn Kinderoefentherapie
Protocol Kinderoefentherapie

Heeft u vragen over ons aanbod of onze dienstverlening?
Neem dan gerust contact met ons op.

Klachtenregeling oefentherapie

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar / Mensendieck?
U kunt er iets aan doen!

Patientenfolder Klachtenregeling oefentherapie Cesar en Mensendieck